Hverdagen

LIDT OM HVERDAGEN

Leg og læring vil gå hånd i hånd. Fordi leg er læring

Det er vigtigt, at vi tager os tid til at øve os, når vi skal lære nyt. At vi kan fordybe os i emner der optager os, i lige så lang tid, som interessen er der, og at det er emner, vi er sammen om at finde på. At gribe børnenes ideer og bygge videre på dem i fællesskab, er vigtigt for mig, for så er det også mere meningsfyldt for dem. Jeg vil altid være den der hjælper, støtter, guider og belyser andre og nye veje som de endnu ikke kender til.

Leg og læring vil gå hånd i hånd. Fordi leg er læring
Jeg vil løbende navigere i forskellige tilgange til børnenes leg, de vil opleve at jeg:
– går forrest og viser vejen
– går ved siden af og guider/støtter med ideer, ord og handlings muligheder, samt trøst, kram og anerkendelse i de udfordringer og læringssituationer der opstår: fx. ved at skulle dele, blive enige, ikke ville det samme, vente på tur.
– træder i baggrunden, og lader børnene øve sig på deres strategier, lader børnene gøre deres egne erfaringer, med mig i nærheden til at hjælpe, når det bliver for svært.

En 1 årig vil have langt mere brug for at jeg er tæt på og går forrest, med guidning i ord og handling. Den 3 årig vil i højere grad være i stand til, at afprøve sig selv, i de små og store samspil i hverdagen i min pasningsordning.
Børnene vil inddrages i daglige praktiske gøremål, alt efter evne.

De vil hjælpe med fx tilberedning, borddækning og oprydning. De vil lære at hjælpe hinanden og at vi står sammen. Det de bidrager med er værdifuldt for vores lille fællesskab.

Læs om værdigrundlag

DAGLIG RYTME

Sådan kunne en dag se ud

En God start på dagen

Jeg åbner kl 8:00 og der vil altid være stillet an til en leg.

FORMIDDAG

Formiddagsmad og fælles snak og sang om fx skoven, eventyr om skoven, snak om hvad skoven er for noget og hvem der bor der, hvad vokser der. Efterfølgende tager vi måske ud i skoven og får svar på nogle af vores spørgsmål, eller på biblioteket og låner bøger om emnet.
Hver tirsdag tager vi i Ry hallen og laver tons og gymnastik.
vi mødes også gerne, en gang om ugen, med et par andre børnegrupper og leger i haverne, på legeplads eller i naturen.

MIDDAG

Vi spiser vi frokost omkring kl 11, det kan være hjemme eller at vi har madpakker med på tur. Derefter er det hviletid. De små sover i egne barnevogne (som tages med hejm til weekenden). Når de bliver større hviler de og lytter til meditation/eventyr fortælling, hvor alle ligger og slapper af og finder ro, og de der har behov for lur, sover. der vil være rolig leg i mens, fx kreative tilbud.

EFTERMIDDAG

Vi spiser eftermiddagsmad. Vi leger ude og inde, fx tegner og maler hvad vi oplevede i skoven, eller bygger noget af materialer vi har fundet i skoven, bygger huler, læser historier, danser og synger m.m.

AFSLUTNING

Begynder at afslutte dagen, og snakker fx om hvad dagen i morgen bringer os af nye eventyr.
Jeg lukker kl 16 mandag til onsdag, torsdag kl 15.30 og kl 15 om fredagen.

LÆREPLANSTEMAER

I mit arbejde skal jeg også forholde mig til de 6 læreplanstemaer:

læreplanstema nr. 1: Alsidig personlig udvikling
læreplanstema nr. 2: Social udvikling
læreplanstema nr. 3: Kommunikation og sprog
læreplanstema nr. 4: Krop, sanser og bevægelse
læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og science
læreplanstema nr. 6: Kultur, æstetik og fællesskab

I løbet af hele dagen vil flere af temaerne være i spil, men i perioder vil I opleve at børnene og jeg vil fordybe os særligt i et læreplanstema, for i anden periode at have fokus på et af de andre læreplanstemaer.

Har i lyst til at vide mere om hvert tema, kan I downloade via nedenstående: