Overgange

Trygge og meningsfulde overgange er betydningsfulde. Det gælder både i det daglige, som f.eks. fra leg til spisning. Men også i de store skift, som fra hjem til pasning hos mig, og fra pasning hos mig til børnehave regi. Det er min fornemmeste opgave at få hvert barn til at føle sig forberedt. At de oplever en følelse af, at det her det kan jeg klare, også selvom jeg er spændt og nervøs og måske lidt usikker på det nye, så kan jeg klare det. Den følelse vil jeg hjælpe dem med at få, ved at etablere et tæt samarbejde med den børnehave de skal gå i, hvis den er i nærområdet. Vi vil blandt andet tage på besøg og lege på børnehavens område og så vidt muligt få lov at deltage i deres program op til opstart. Dette for at børnene får en følelse af at kende området og genkender børn og voksne, som deres nye hverdag skal fyldes med.

I de små daglige overgange hos mig, kommer tiden ikke til at være den afgørende faktor. Er børnene fordybet i en god leg eller proces, vil jeg ikke presse på, for at få dem videre i noget nyt. Nogle dage vil vi selvfølgelig have aftaler som skal overholdes, og her handler det om for mig, at forberede børnene og få det til at give mening for børnene. Når børn føler sig forberedt og når de kan se meningen med tingene, så har de også en større lyst til at deltage.

Børnene og jeg vil sammen tage ud og udforske verden omkring os. Vi vil, når det giver mening, deltage i diverse arrangementer hvor vi mødes og er sammen med andre børnegrupper. Det kan være haldag i Ry hallen og legedage med andre private børnepassere/dagplejere og børnehavegrupper. Jeg vil sørge for at holde mig informeret om, hvilke forløb der foregår i nærmiljøet, som kan være meningsfulde for vores lille gruppe at deltage i. Det kunne fx være ”bevægelses ugen”. Vi vil ikke isolere os fra omverdenen, vi vil møde verden sammen, med nysgerrighed – og med mig som deres trygge base.

Hvis et af børnene ikke har lyst til at komme med på tur, bliver det ikke sådan at turen aflyses. Men det er vigtigt for mig at barnet så føler sig anerkendt. Det vil jeg gøre ved at være nysgerrig på, om der ligger noget andet bag barnets ”vil ikke” – havde barnet fx bare lyst til at lege med duplo, kunne min reaktion være ”åh øv, du havde bare lyst til at lege her, sådan kan man godt have det somme tider. Vil du lige have et kram inden vi tager afsted?” formålet er at få barnet til at føle sig hørt, så det kan komme med på tur og få en god oplevelse alligevel.

Læs om Forældresamarbejde