Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

TILKNYTNING & TRYGHED

Det er for mig altafgørende, at hvert barn føler sig tryg og værdifuldt. En tryg tilknytning er det afgørende element for det lille barns positive udvikling. Det er her igennem at vi kan sikre barnets trivsel og balance. Tilknytningen starter allerede når barnet bliver født og den største konkurrent til en tryg tilknytning er for mange unødige skift og vekslende børne/voksen grupper.

Den primære tilknytning har barnet til sine forældre, og den sekundære skabes til barnets øvrige omsorgsgivere. Når et barn et trygt tilknyttet til en varm og nærværende voksen, vil denne voksne være i stand til at regulere barnet fra en utryg og stressende tilstand til en tryg og rolig tilstand, via smil, trøstende ord, anerkendende nik og en varm favn. Men også ved at den voksne griber ind, når barnet har svært ved at rumme verden, og med rolig og konsekvent stemme, på respektfuld vis, får hjulpet barnet eller børnene tilbage på sporet igen.

Børn er dybt afhængige af en følelse af tryghed, hvis de skal kunne indgå positivt i legerelationer og sociale samspil med andre børn. 

Med LIVSTRÆET vil jeg skabe et tilbud med plads til den enkelte, og hvor jeg med faglighed og varme, møder den enkelte i øjenhøjde og med fokus på at etablere en stærk tilknytning til hvert enkelt barn.

VÆRDIGRUNDLAG

Selvværd

Selvværd er en af grundstenene for, at kunne stå stærkt i sig selv. Selvværdet opbygges i tæt relation til nærværende og omsorgsfulde voksne, der anerkender og imødekommer barnets følelser og behov.

Selvværdet opbygges i samspil med omverdenen, der hvor man kan spejle sig i en tryg voksen. Hvis barnet anerkendes, rummes og respekteres, vil det føle sig værdifuldt og få styrket sin egen følelse af værd.

Barnet lærer at se sig selv, via den måde omverdenen møder det på.
En tryg tilknytning og opbygningen af selvværdet hænger uløseligt sammen.

VÆRDIGRUNDLAG

TID

I Livstræet er tid en selvfølge. Børnene skal ikke kunne 1-2-3-4 ting på et givent tidspunkt. Jeg tror på, at alle børn lærer at mestre alle livets aspekter, når de kognitivt og følelsesmæssigt er modne til det og når de mødes af en tryg og autentisk voksen.
Der forskes stadig mere i børns udvikling, og vigtigheden af barnets første 6 leveår er noget som efterhånden er godt afdækket. Forskningen peger på, at børn, hvis de bliver anerkendt og virkelig lyttet til, faktisk er rigtige tydelige i, hvad de har brug for.
Min egen faglighed bygger blandt andet på teorier af:

Cand.mag i dansk og kommunikation, psyko- og familieterapeut MPF og medstifter af ”blackbird Institute” og har skrevet bogen ”Drop opdragelsen – og bliv klogere på dig og dit barn

Fie Hørby

Uddannet cand. mag i psykologi med speciale i følelser og tilknytning og har skrevet bogen “Tænd for forbindelsen – forstå tilknytningens kunst

 Mette Carendi

Udviklings psykolog med over 40 års erfaring i arbejdet med børn og unge, og voksne med ansvaret for dem.

Gordon Neufeld